POCOS_logo_FixedKORROSIONSBESKYTTELSE AF STÅL I HAVVAND OG JORD

 

Korrosionsbeskyttelse og tilstandsvurdering af havne

         Korrosionsbeskyttelse af ståltanke i jord og i brandbiler

         Kontrolmålinger og service af anlæg for katodisk beskyttelse

Design og beregninger af anlæg for katodisk beskyttelse i henhold til DS/EN og DNV

 

Polar Corrosion Services ApS

Jan Almqvist

Østerbrogade 161

DK-2100 København Ø

 

Tlf: 40 26 81 09

Jan@pocos.dk