Brandbiler:

De fleste brandbiler med vandtanke udført i stål får ofte en eller anden form for gennemtæringer som følge af galvanisk korrosion mellem forskellige tilkoblinger på tanken og/eller forurening i vandet. Årsagerne kan være mange, men der er en god og enkel løsning, nemlig montering af offeranoder i tanken.

POCOS udfører både kontrolmåling af eksisterende beskyttelse og leverance og montage af nye offeranoder (GACP).

Tanke i jord:

Opbevaring af brændstof på benzinstationer sker ofte i nedgravede tankanlæg, som er tildækket med jord. Disse anlæg er reguleret af lovgivning, der stiller krav om katodisk beskyttelse indvendigt og udvendigt.

POCOS udfører både kontrolmåling af eksisterende anlæg og leverance af nye anlæg med påtrykt strøm (ICCP) og/eller offeranoder (GACP) udført i magnesium eller zink.

Kraftværker:

Kraftværkernes kajanlæg, pumpesystemer, kølevandskanaler og skrabere er ofte korrosionsbeskyttet ved hjælp af offeranoder (GACP) og/eller påtrykt strøm (ICCP).

POCOS udfører både kontrolmåling af eksisterende anlæg og leverance af nye produkter og installationer efter nærmere individuel aftale.

Kontakt POCOS og få en uforpligtende snak

Vi er eksperter indenfor korrosionsbeskyttelse og tilstandsvurdering af havne, korrosionsbeskyttelse af ståltanke i jord og i brandbiler.

Har du spørgsmål til korrosionsbeskyttelse så kontakt os gerne.

https://pocos.dk/wp-content/themes/Yacht%20theme/yachtsailing